طرح شماره 006- زدبازی سه شنبه ششم دی ۱۳۹۰ 15:26
طرح شماره 006- زدبازی
طراح:حمید همرزم(مدیر وبلاگ)
http://www.zohoor.biz/uploads/1415397529.jpg
سایز های موجود:    
M-L-XXL

تصویر واضح طرح:
http://www.zohoor.biz/uploads/1412897715.jpg

نوشته شده توسط hamid  | لینک ثابت |

طرح شماره 005- یاس دوشنبه پنجم دی ۱۳۹۰ 19:3
طرح شماره 005- یاس
طراح:حمید همرزم(مدیر وبلاگ)
http://www.zohoor.biz/uploads/1411836382.jpg
سایز های موجود:    
M-L-XXL

تصویر واضح طرح:
http://www.zohoor.biz/uploads/1372636891.jpg

نوشته شده توسط hamid  | لینک ثابت |

طرح شماره 002- بهرام(آلبوم سکوت) یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ 13:34
طرح شماره 002- بهرام(آلبوم سکوت)طراح:ایوب الفــــ
http://www.zohoor.biz/uploads/1423567171.jpg
سایز های موجود:    
M-L-XXL
تصویر واضح طرح:
http://www.zohoor.biz/uploads/1402699192.jpg

نوشته شده توسط hamid  | لینک ثابت |

طرح شماره 001- بهرام(آلبوم سکوت) یکشنبه چهارم دی ۱۳۹۰ 13:31
طرح شماره 001- بهرام(آلبوم سکوت)
طراح:ایوب الفــــ
http://www.zohoor.biz/uploads/1385992015.jpg
سایز های موجود:      
M-L-XXL

تصویر واضح طرح:
http://www.zohoor.biz/uploads/1402699192.jpg

نوشته شده توسط hamid  | لینک ثابت |